acil serviste sık kullanılan ilaçlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
acil serviste sık kullanılan ilaçlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Haziran 2012 Çarşamba

NİTROGLİSERİN (PERLİNGANİT)

• Venöz-Arteriyal düz kaslarda dilatasyon yapar
• Ventrikül ön-ard yükünü azaltır.
• Myokard’ın duvar gerilimini ve O2 tüketimini azaltır.

Kullanım Yerleri
• Angina Pectoris • APÖ
• AMI’da iskemi ve ağrının başlangıç tedavisinde kullanılır.

Başlangıç dozu:
100 cc SF + 1 amp Perlinganit => 6 cc / saat
150 cc SF + 1 amp Perlinganit => 9 cc / saat

DİKKAT:

! – Aniden Hipotansiyona neden olabileceğinden sık tansiyon takibi yapılmalıdır.

19 Haziran 2012 Salı

DOBUTAMİN (DOBUTREX)

• Kalbin kasılma gücünü artırır
• Kalp hızını artırır
• Periferik damarlarda orta derecede dilatasyona neden olur

Kullanım Yerleri
• Şiddetli sistolik kalp yetmezliğinde
• Hipovolemiye bağlı olmayan Hipotansiyonda
• β Bloker intoksikasyonlarında
• Kardiyojenik şokta kullanılır.

DİKKAT:
! – Taşikardiye, ektopik atımlara neden olur. Aniden kesilmesi Hipotansiyona neden olabilir. Bu nedenle Dobutamin infüzyonu yaparken hastanın EKG ve TA monitörizasyonu yapılmalıdır.

DOPAMİN VE DOBUTAMİN İÇİN PRATİK DOZ HESABI
• 100 cc SF + 100 mg Dopamin, Dobutamin
6 x kg x istenen doz/100 = cc / saat

Örn: Saatte 10 mg dopamin infüzyonu isteniyor.
6 x 55kg x 10 mg / 100 = 33 cc / saat

DOPAMİN

Kalbin kasıma gücünü artırır
• Sistolik kan basıncını artırır
• Serebral, Koroner ve Renal kan akımını artırır
Ancak bu etkileri verilen doza bağımlıdır.

Kullanım Yerleri
• Semptomatik Bradikardilerde Atropin sonrası ikinci seçenektir.
• Sistolik kan basıncı ≤ 70 mmHg olan ve Hipovolemiye bağlı olan şok semptomlarında kullanılır ama önce kaybedilen sıvının yerine konması gerekmektedir.

DİKKAT:
! – Taşiaritmiye, Hipertansiyona, Cilt Nekrozuna, aniden kesilmesi Hipotansiyona neden olabilir Bu nedenle Dopamin infüzyonu yaparken hastanın EKG ve TA monitörizasyonu yapılmalıdır

18 Haziran 2012 Pazartesi

AMİODORONE (CORDORON)

• Antiaritmiktir

• Kalp dokularının aksiyon potansiyelinin süresini uzatır.

• VF’de lidokain yerine kullanılması önerilmektedir.

Kullanım Yerleri

• Hemodinamisi stabil olan hastalarda VT ve SVT tedavisinde kullanılır.

• Defibrilasyona cevap vermeyen nabızsız VF/VT’de kullanılır.

DİKKAT:

! – Hipotansiyon,Bradikardi’ye sebep olabilir.

! – Pulmoner ve Hepatik Toksititeye neden olabilir.

! – İnfüzyonu %5 Dekstroz’la yapılmalıdır.

ATROPİN (ATROPİN SÜLFAT)

• Kalpte vagal tonüsü azaltır ve taşikardi yapar.

• GİS’te motilite ve sekresyonları azaltır.

• Solunum sistemindeki bezlerin salgısını azaltır ve bronkodilatasyon yapar.

Kullanım Yerleri

• Asistoli ve NEA’da 3 mg’a kadar kullanılır.

(Son yıllarda yapılan hayvan deneylerinde KPR’de kullanımının bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. Yapılan acil kongrelerinde KPR algoritmasından çıkarılmasına karar verilmiştir.)

• Hemodinamik bozukluk yapan bradikardilerde kullanılır. (Ancak 0.5 mg’dan daha düşük uygulanmaz, kendisi bradikardi yapar.)

• Organofosfat zehirlenmelerinde kullanılır.

• Muskarin içeren mantar zehirlenmelerinde kullanılır.

EPİNEFRİN (ADRENALİN)

Güçlü bir vazokonstrüktördür.

• Kan basıncını, kalp kasılmasını, kalp hızını artırır.

• Bronkodilatasyon yapar.

• IM emilimi SC emilinden daha iyidir.

Kullanım Yerleri • Kardiyopulmoner Resüsitasyon

• Anaflaksi

• Asistoli

• Nabızsız Elektriksiz Aktivite

• Nabızsız Ventriküler Fibrilasyon ve Nabızsız Ventriküler Taşikardi

• Hipotansiyon

Kaynak